Årsredovisning, Inkomstdeklaration för företaget, Protokoll årsstämma Priset 4 400 kr

2021-02-18

När ett bokslut är gjort så finns alla siffror i bokföringen. Därefter skriver man in siffrorna i Årsredovisningen, Inkomstdeklaration och sedan gör man Protokoll för årsstämman
Årsredovisning lämnar vi in på Bolagsverket och Inkomstdeklaration lämnar vi in på Skatteverket

Vi har arbetat med detta i 22 år. Ring mig 0705-42 66 24
Bengt Hedberg
civilekonom