Ekobrottsmyndigheten - vad har de med bokföringen och årsredovisningar att göra?

2021-01-04

En företagare ringde mig: "jag har fått ett brev från Ekobrottsmyndigheten:: "att jag har begått grova brott därför att jag missat att skriva in i Årsredovisningen 4 år i rad att mitt företag har ställt säkerhet beträffande fastighetsinteckningar"

Ekobrottsmyndigheten slår till mot företagare som inte sköter sin bokföring eller årsredovisning. Det spelar ingen roll att du har en bokföringsfirma som sköter bokföringen, årsredovisning, deklarationer etc.
Du är ansvarig.

"Brotten är grova eftersom gärningarna ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt" skriver Ekobrottsmyndigheten.
Så är bedömningen, för att denne företagare inte skrivit in säkerheten i fastighetsinteckningar under 4 år i årsredovisningen.

Jag kan berätta mer om hur det fungerar om du vill.

Ring mig så kan jag göra en snabbkontroll hur ditt företag ser ut.
0705-42 66 24