Trots välkänd bokföringsbyrå fel i bokföringen!!! Du är ansvarig!!!

2021-01-02

Företagarna är privat skyldiga för allt i sitt företag eftersom felet i bokföringen innebär att aktiekapitalet är förbrukat!

Nu kan företagarna, 2 st ägare, förlora hela sin privata ekonomi.

Jag fick företagets Balans- och Resultaträkningar och jag ser direkt att bokföringen är felgjord.
Aktiekapitalet är förbrukat = ägarna som sitter i styrelsen är privat skyldiga att betala allt i företaget från sin privata ekonomi.

Företagarna säger till mig att de litade på bokföringsbyrån och nu plötsligt kan hela deras privatekonomi raseras

Låt mig göra en kontroll, för din egen skull, på ditt företags Balans- och Resultaträkning för att se om det finns fel där också. Du måste veta hur ditt bolag ser ut ekonomiskt! inte bara hur likviditeten ser ut.