Kontakta Bengt Hedberg

0705-42 66 24
bengt.hedberg1@gmail.com

Ring mig så fort Du får brist på pengar. Ett första samtal kostar ingenting och är naturligtvis konfidentiellt, dvs. det är bara Du och jag som vet att Du har ringt och vad som sagts.

Har jag råd att ta in en konsult?

Svaret är: Ja, alla har råd, anser jag.

Orsaken är att syftet med mitt arbete, tillsammans med Dig, innebär att Ditt företag ska få en god likviditet och vinst igen. Detta kan ofta genomföras på väldigt kort tid.

Skicka ett meddelande