Företagsrekonstruktion - är detta något att tänka på?

2020-03-27

En offentlig företagsrekonstruktion kan vara bra, det beror på hur ditt företag ser ut.
80 - 85% av alla företagsrekonstruktioner går i konkurs
Om de få som lyckas innebär att det bli nya ägare.
Lyckas innebär att företaget överlever, inte att det måste vara den gamle ägaren.
Låt mig titta på detta, så kan vi se om det är lämpligt för dig och ditt företag med en företagsrekonstruktion

En offentlig företagsrekonstruktion följer vissa lagar och beslutas av en Tingsrätt.
Lönerna betalas i några månader av staten, dock måste en del betalas tillbaka. Här är det lämpligt med en planering.
Skatter och leverantörsskulder blir "frysta" under rekonstruktionen och sedan blir det ofta ett ackord på 25 %.
Detta innebär att om du har skulder på 1 miljon kronor inklusive skatteskulden så betalar du bara 250 000 kr
Uppsägningslöner t.ex.. betalas av llänsstyrelsen.
etc
etc.
Ring mig, så går vi igenom detta tillsammmans.