Anstånd hos Skatteverket går att få

2019-08-24

Jag har förhandlat med Skatteverket i januari 2019 och företagaren som jag hjälper fick anstånd med inbetalning av förfallen skatt i
lite mer än 7 månader dvs. till slutet augusti 2019

Det finns alltså möjligheter.
Ring mig 0705-42 66 24