Hur du enkelt kan kontrollera kvaliteten på din bokförare/bokföringsbyrå (ett exempel)

2019-04-13

Ett sätt är att se på Skattekontot. Det finns naturligtvis många andra sätt också, men här är ett enkelt sätt.
Du tar ut Skattekontot från Skatteverket och jämför med konto nr 1630 = skattekontot i bokföringen
Dessa 2 ska stämma överens

Idag gör jag bokslut för ett företag och konstaterar att bokföringen gjord av en bokföringsbyrå är undermålig och dessutom dyr!
En enkel kontroll:
Skattekontot:
Ingångsvärdet den 2018-01-01 är
Skatteverket - 30 658 kr
Bokföringen (konto 1630) 0 kr

Utgångsvärdet den 2018-12-31 är
Skatteverket - 9 195 kr
Bokföringen (konto 1630) - 93 485 kr

Det ska vara exakt samma värden hos Skatteverket och i Bokföringen.
Detta är ett tecken på urusel bokföring.

Dessutom är bokföringsfirman dyr 44 931 kr
När vi gör en sådan här bokföring blir priset: 19 972 kr
Företaget har betalt 24 959 kr för mycket !

Företaget har inte gjort någon kontroll på kvaliteten eller priset för bokföringen utan bara trott att allt är OK, vilket det inte är.

Vill du att vi gör en kontroll för hur din bokföring är gjord och priset, ring mig, Bengt Hedberg 0705-42 66 24 eller maila.