Syftet med en offentlig rekonstruktion är ofta att få en köpare på kroken

2019-04-10

Detta står i Dagens Industri som uttalande från 2 experter som arbetar med just detta.

En offentlig rekonstruktion är i första hand till för Aktiebolaget, inte för ägarna.
Dagens Industri har tidigare skrivit om att de flesta Offentliga rekonstruktioner slutar i konkurs.

Slutsats: Vill du förlora ditt företag, så ansöker du om Offentlig Rekonstruktion

Det finns andra sätt att rädda ditt företag, ring mig.
Detta har jag arbetat med i över 21 år.