Hur vet man att man har dåligt skött bokföring?

2019-02-16

Genom att låta mig läsa igenom ditt företags Balansräkning och Resultaträkning.
Sedan samtalar vi om hur din bokföring och lönehantering fungerar idag.
Detta är gratis och konfidentiellt.

En företagare skickade över Balans- och Resultaträkningarna till mig och det finns en förlust på ca 335 000 kr.
Jag säger till företagaren att jag ser i Balansräkningen att du har nästan inga inventarier eller verktyg? kan detta vara riktigt?
Nej jag har säkert inventarier och verktyg för 400 - 500 000 kr
Har din bokförare sagt något till dig under året?
Nej ingenting.

Nu hade du tur som har dessa inventarier och verktyg, annars skulle du troligen i juni 2018 ha förbrukat ditt Aktiekapital och därmed varit privat skyldig för alla skulder i ditt bolag.

Det går att skydda ditt privata men då måste bokföringen vara korrekt, så man vet hur siffrorna är.
Ring mig; 0705-42 66 24 eller maila: bengt.hedberg1@gmail.com