Bokslutstider: Hur blir ditt företags resultat?

2018-02-11

Det finns mycket att göra beträffande ditt företags resultat
Går det att visa vinst?
Har du tillsammans med din bokförare, revisor planerat resultatet?

Min erfarenhet är att de flesta företagare inte får några råd.

Vi brukar göra preliminärt bokslut per 31 oktober, för att kontrollera och planera inför bokslutet den 31/12 (eller 2 månader före ditt bokslut om du har annan tidpunkt)
Planeringen gör att du kan tjäna pengar och det kostar inte många kronor att göra ett preliminärt bokslut.
Naturligtvis har vi diskuterat löpande under året hur det ser ut siffermässigt i företaget.
Hör av dig till mig om du vill ha en förutsättningslös diskussion.
0705-42 66 24