Har din bokföringsbyrå gjort en avstämning av din bokföring?

2017-08-24

Ett bokslut gör att du får en korrekt bild av hur ditt företag ser ut ekonomiskt. Har din bokföringsbyrå gjort detta per 30 juni 2017?

Vi håller på med detta för alla våra klienter.
Detta är viktigt!
För en av våra klienter var aktiekapitalet nästan förbrukat och då har vi gjort en s.k. kontrollbalans för att skydda styrelsens privata ekonomi. Styrelsen är i detta bolag = ägaren.

Att stämma av Balansräkningen och Resultaträkningen är mycket viktigt.
Sedan går vi igenom siffrorna med våra klienter för att varje företagare/ägare ska veta ekonomin och vi tillsammans kan planera.
Gör inte din bokföringsbyrå detta, så ring mig.