Undvik Konkurs

Fakta: Återigen har jag fått ett företag att undvika konkurs.

Fredagen den 2 november 2018 ringer en företagare mig.
"Vad ska jag göra, mitt företag är instämt till Tingsrätten för konkursförhandling
måndagen den 5 november, det är bara 3 dagar dit. Mitt företag kommer att gå i konkurs".

Jag föreslog åtgärder.
Resultat: Det blev ingen konkurs.
Nu ska vi börja att få företaget på fötter igen.

Jag leder dig genom hela processen att undvika konkurs.

Kontakter med Myndigheter, Banker, Leverantörer och andra brukar jag sköta.
Jag har arbetat med detta i över 21 år och räddat många företag och företagarens privata.

Jag vet hur myndigheter, banker etc. brukar fungera efter mer än 21 års erfarenhet.

En första kontakt är gratis, konfidentiell och naturligtvis utan bindning på något sätt.

Hur hopplöst det än känns Kom ihåg: Det går nästan alltid att undvika konkurs.

Ta kontakt med mig. Jag brukar normalt höra av mig inom 2 timmar.
Nedanstående är endast en kort sammanfattning och inte fullständig redogörelse.

Konkurs innebär att företaget är slut i den form som Du drivit det och överlämnas till en jurist, en s.k. konkursförvaltare, vilken utses av Tingsrätten.

Konkursförvaltarens uppgift är att se till att borgenärerna dvs. långivare, leverantörer och andra som företaget kan vara skyldigt pengar, att de får så mycket pengar som möjligt av sina fordringar. Det kan ske genom att sälja hela företaget till en ny ägare, eller sälja ut lagret, maskiner och de olika delarna av företaget till olika köpare.

Konkursförvaltaren tar över företaget och den gamle ägaren är borta och får kanske inte ens komma in i lokalerna längre.

Varför konkurs?

Pengarna, kontanterna, är slut i företaget och företaget kan inte längre betala sina skulder, skatter, löner och fakturor löpande vilket kallas att företaget är på obestånd.
Du kan ha hur mycket substans som helst t.ex. ett stort lager, maskiner, men har Du inga kontanter att betala med, så kan det vara ”kört”. Du kan själv ansöka om konkurs hos Tingsrätten och då beviljas det direkt. Andra, som en leverantör, kan ansöka om att Ditt företag sätts i konkurs, men då måste de kunna bevisa att Du inte kan betala inför Tingsrätten.
Att okynnesbegära ett företag i konkurs hos Tingsrätten kan vara straffbart.

Vad innebär konkurs?

  • Att Du som ägare inte längre finns med i företaget, nu är det en konkursförvaltare som bestämmer.
  • Att allt arbete och alla pengar Du satsat i företaget är borta för Dig, så brukar det vara.
  • Konkursen innebär att en mängd speciella regler nu börjar gälla, både för vad som hänt före konkursen och efter. Här gäller det att göra rätt.

Har Du ett större företag så kommer direkt en myndighet och övervakar konkursen annars sköter konkursförvaltaren det hela.

Det är viktigt att Du har skött Dig på ett korrekt sätt enligt regelsystemet för annars kan Du bli privat skyldig för alla skulder företaget har. T.ex. Det Egna Kapitalet i företaget tittar man på för att se om det är förbrukat till mer än 50 % och är det så, då är Du privat skyldig med allt vad Du äger och har om Du sitter i styrelsen. Det är alla andra styrelsemedlemmar också och ibland även VD och andra.
Konkursförvaltaren ser om Du har gjort en kontrollbalansräkning vilket ger Dig och de andra styrelsemedlemmarna ett skydd under en viss tid.

Det finns mycket att tänka på inför en eventuell konkurs. Framför allt därför att den går att undvika i de flesta fall. Ring 0705-42 66 24 eller maila mig, så kan vi ta en första kontakt vilken är kostnadsfri och som alltid konfidentiell.

Det bästa är att undvika konkursen, vilket jag gjort många gånger för olika ägare av företag. Det finns många sätt.

En företagare, som låg risigt till, och som jag sedan hjälpte med olika åtgärder för att undvika konkurs, sade till mig:
”Jag trodde inte det här var möjligt, jag trodde verkligen inte att detta vara möjligt, men det är det ju!”

Kontrollbalans

När ledningen för ett företag tror att det finns en risk för att det egna kapitalet i företaget är förbrukat, ska de skyndsamt göra en kontrollbalansräkning. Det är en genomgång av tillgångar och skulder som medför bl.a. att företaget får ta upp tillgångar på ett lite mer flexibelt sätt. Denna kontrollbalans ska skrivas under av revisorn.

Kontrollbalansen innebär att styrelsen är skyddad under 8 månader.
Efter denna tid ska man göra en avstämning och se om aktiekapitalet är återställt till 100 %. Är det återställt är allt bra och det är bara att fortsätta, men om det inte är återställt då måste ägarna bestämma om de vill fortsätta driften och även styrelsen (detta är många gånger samma personer) bestämma om de vill sitta kvar i styrelsen för styrelsemedlemmarna är då privat ansvariga för alla skulder i företaget. Det går att fortsätta driften även om kapitalet är förbrukat, styrelsen är då personligt ansvarig för företagets skulder.
Det är faktiskt många AB som drivs på detta sätt.

Undvika konkurs bl.a. ackordsförhandlingar

Min bedömning är att ca 90 % av alla konkurser är onödiga. Det finns många sätt att undvika en konkurs, bl.a. förhandlingar med leverantörer om att skriva bort en del av fakturornas belopp s.k. ackordsöverenskommelser för att därigenom få ökat eget kapital och slippa lägga ut så mycket kontanter för att betala fakturor.
Jag har vana vid ackordsförhandlingar med företag och inkassobolag i Sverige och över hela Europa.

Långivare som banker, när det gäller större företag, kan gå in och omvandla lån till aktiekapital.

Snabba, genomgripande åtgärder i företaget är många gånger en viktig del i processen att undvika konkurs.

Regler

Det finns många regler, lagar och paragrafer, som styr handlandet när ett företag ligger på konkursens rand. Det gäller att göra rätt så att man inte blir personligt ansvarig eller återtag om man betalt fel faktura t.ex.